Mládež

Svatými se nestaneme improvizací

04. 09. 2018
1.září 20108 proběhla v Košicích slavnost blahořečení Anny Kolesárové, mučednice čistoty.

Anna Kolesárová se narodila 14. července 1928 ve vesnici Vysoká nad Uhom. Druhá světová válka podstatně zasáhla do života tohoto děvčete.  Ve středu 22. listopadu 1944 večer procházeli přes jejich vesnici vojska Rudé armády. Při prohlídce domů vešel opilý sovětský voják do místnosti, kde se schovávala šestnáctiletá Anna se svoji rodinou a dalšími lidmi.

 

Otec požádal dceru, aby vojákovi připravila něco k jídlu. Voják však začal mladé děvče obtěžovat a naléhal na ni, aby se mu oddala. Ona ho však i navzdory jeho hrozbám, že ji zastřelí, odmítla a zvolila si raději smrt. Vytrhla se mu z ruky a utekla k ostatním schovaným lidem. Rozzlobený voják šel za ní, namířil na ni zbraň a zakřičel, ať se rozloučí se svým otcem. Hned na to svoji hrozbu před očima jejího otce uskutečnil a vystřelil dvě rány. Anna zemřela při zvolání svatých jmen Ježíše, Marie a Josefa.

Kvůli neutichajícím bojům ve vesnici byla druhý den tajně pochována, avšak bez kněze. Pohřební obřady dodatečně vykonal místní farář 29. listopadu 1944. Po církevním obřadě do matriky zemřelých zapsal poznámku: Hostie nejsvětější čistoty. Do farní kroniky pak dopsal, že Annu ve chvílích, kdy bez zaváhání bránila svoji čistotu, posiloval eucharistický Kristus, neboť krátce předtím přistoupila ke svátosti smíření a ke svatému přijímání.    

 

Slavnosti blahořečení předsedal Jeho Eminence kardinál Givanni Angelo Becciu, prefekt kongregace pro kauzy svatých, delegát papeže Františka.

 

Během promluvy po evangeliu, ve kterém se četlo: „Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole. Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji.“ (Mt 13, 44 - 46) se předsedající obracel také k mladým lidem:

„Čistota si i v této době zachovává svoji přitažlivost. Anna našla poklad (čistotu), a aby ho získala, darovala svůj život Kristu. Kde je váš poklad? Kam lne vaše srdce?“

 

Anna svým mučednictvím dosvědčila, že zlo a násilí lze překonat dobrem. Největší dobro, které můžeme v životě mít, je opravdový vztah s Bohem. K tomu, aby se Anna stala svatou, však nemohla pouze improvizovat. Od dětství byla rodiči vedena k životu s Bohem – pravidelně se modlila a přistupovala ke svátostem.

 

„Hledejte každý den nejvzácnější perlu – Boha. Buďte autentičtí – každý den žijte evangelium, v lehkých i těžkých situacích a zachovávejte si čisté srdce bohaté na lásku a pozornost k druhým. Nemějte strach ze sebe samých, i po pádě nám Kristus pomáhá vstát,“ dodává kardinál Givanni Angelo Becciu

 

Prvními ctiteli této dívky byla skupina studentů, kteří se dověděli o jejím mučednictví
a přicházeli k jejímu hrobu s květinami. Tak vešel ve známost život této dívky a přitáhl pozornost kněží, kteří pak sepsali a šířili životopis Anny Kolesárové.

 

Liturgie se zúčastnilo na 30 tisíc věřících.

Autor článku: Vojtěch Orlík