banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Konference "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace"

22. dubna 2021 uspořádal Odbor evropských fondů České biskupské konference online konferenci představující dotační možnosti příštího programového období EU 2021 - 2027.
Publikováno: 26. 4. 2021 12:48

Vzhledem k aktuálním opatřením se konference konala online. Přesto dle zpětných ohlasů splnila očekávání účastníků a přinesla jim mnoho zajímavých a inspirativních informací,  které jim pomohou s přípravou projektových žádostí o dotaci z evropských fondů.

Účastníky konference přivítal apoštolský administrátor Diecéze ostravsko-opavské Mons. Mgr. Martin David. Pak následovaly jednotlivé tematické přednášky. Představeno byla 7 operační programů, které jsou pro církevní žadatele nejdůležitější.

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 představila Mgr. Martina Fišerová, vrchní ministerský rada, Odbor řízení operačních programů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Možnosti Operačního programu Jan Amos Komenský uvedl Mgr. Jakub Hněvkovský, zástupce ředitelky Odboru koncepce a vedení OP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přípravy Společné zemědělské politiky okomentoval Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru řídící orgán PRV Ministerstvo zemědělství ČR a Operační program Zaměstnanost+ představila Ing. Helena Petroková, ředitelka odboru Realizace programů ESF – sociální začleňování Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele, tedy Operační program životní prostředí, Modernizační fond a Fond spravedlivé transformace shrnul Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení OP ŽP na Státním fondu životního prostředí.

Prezentace zaměřené na jednotlivé operační programy doplnilo vystoupení předsedy Národní sítě Místních akčních skupin Ing. Jiřího Krista, který představil možnosti, které nabídnou tzv. Místní akční skupiny.

Velmi očekávané bylo i vystoupení ředitelky Národního fondů Ministerstva finanční ČR. V rámci něho se účastníci konference seznámili s pravidly kofinancování a finančními toky v programovém období 2021 - 2027.

Prezentace jednotlivých přednášejících naleznete pod článkem. K dispozici bude i záznam konference, který jsem umístíme do konce tohoto týdne.

Soubory ke stažení

velikost 7 498 KB
velikost 5 996 KB
velikost 119 KB
velikost 4 180 KB
velikost 766 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Konference "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace"

22. dubna 2021 uspořádal Odbor evropských fondů České biskupské konference online konferenci představující dotační možnosti příštího programového období EU 2021 - 2027.
26.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021