banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Konference "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace"

22. dubna 2021 uspořádal Odbor evropských fondů České biskupské konference online konferenci představující dotační možnosti příštího programového období EU 2021 - 2027.
Publikováno: 26. 4. 2021 12:48

Vzhledem k aktuálním opatřením se konference konala online. Přesto dle zpětných ohlasů splnila očekávání účastníků a přinesla jim mnoho zajímavých a inspirativních informací,  které jim pomohou s přípravou projektových žádostí o dotaci z evropských fondů.

Účastníky konference přivítal apoštolský administrátor Diecéze ostravsko-opavské Mons. Mgr. Martin David. Pak následovaly jednotlivé tematické přednášky. Představeno byla 7 operační programů, které jsou pro církevní žadatele nejdůležitější.

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 představila Mgr. Martina Fišerová, vrchní ministerský rada, Odbor řízení operačních programů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Možnosti Operačního programu Jan Amos Komenský uvedl Mgr. Jakub Hněvkovský, zástupce ředitelky Odboru koncepce a vedení OP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přípravy Společné zemědělské politiky okomentoval Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru řídící orgán PRV Ministerstvo zemědělství ČR a Operační program Zaměstnanost+ představila Ing. Helena Petroková, ředitelka odboru Realizace programů ESF – sociální začleňování Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele, tedy Operační program životní prostředí, Modernizační fond a Fond spravedlivé transformace shrnul Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení OP ŽP na Státním fondu životního prostředí.

Prezentace zaměřené na jednotlivé operační programy doplnilo vystoupení předsedy Národní sítě Místních akčních skupin Ing. Jiřího Krista, který představil možnosti, které nabídnou tzv. Místní akční skupiny.

Velmi očekávané bylo i vystoupení ředitelky Národního fondů Ministerstva finanční ČR. V rámci něho se účastníci konference seznámili s pravidly kofinancování a finančními toky v programovém období 2021 - 2027.

Prezentace jednotlivých přednášejících naleznete pod článkem.

Soubory ke stažení

velikost 7 498 KB
velikost 5 996 KB
velikost 119 KB
velikost 4 180 KB
velikost 766 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021