banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Konference "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace"

22. dubna 2021 uspořádal Odbor evropských fondů České biskupské konference online konferenci představující dotační možnosti příštího programového období EU 2021 - 2027.
Publikováno: 26. 4. 2021 12:48

Vzhledem k aktuálním opatřením se konference konala online. Přesto dle zpětných ohlasů splnila očekávání účastníků a přinesla jim mnoho zajímavých a inspirativních informací,  které jim pomohou s přípravou projektových žádostí o dotaci z evropských fondů.

Účastníky konference přivítal apoštolský administrátor Diecéze ostravsko-opavské Mons. Mgr. Martin David. Pak následovaly jednotlivé tematické přednášky. Představeno byla 7 operační programů, které jsou pro církevní žadatele nejdůležitější.

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 představila Mgr. Martina Fišerová, vrchní ministerský rada, Odbor řízení operačních programů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Možnosti Operačního programu Jan Amos Komenský uvedl Mgr. Jakub Hněvkovský, zástupce ředitelky Odboru koncepce a vedení OP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přípravy Společné zemědělské politiky okomentoval Ing. Josef Tabery, ředitel Odboru řídící orgán PRV Ministerstvo zemědělství ČR a Operační program Zaměstnanost+ představila Ing. Helena Petroková, ředitelka odboru Realizace programů ESF – sociální začleňování Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele, tedy Operační program životní prostředí, Modernizační fond a Fond spravedlivé transformace shrnul Mgr. Martin Kubica, ředitel sekce řízení OP ŽP na Státním fondu životního prostředí.

Prezentace zaměřené na jednotlivé operační programy doplnilo vystoupení předsedy Národní sítě Místních akčních skupin Ing. Jiřího Krista, který představil možnosti, které nabídnou tzv. Místní akční skupiny.

Velmi očekávané bylo i vystoupení ředitelky Národního fondů Ministerstva finanční ČR. V rámci něho se účastníci konference seznámili s pravidly kofinancování a finančními toky v programovém období 2021 - 2027.

Prezentace jednotlivých přednášejících naleznete pod článkem.

Soubory ke stažení

velikost 7 498 KB
velikost 5 996 KB
velikost 119 KB
velikost 4 180 KB
velikost 766 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 je schválen

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP 2021–2027. Monitorovací výbor schválil kritéria hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách, systém hodnocení projektů IROP a harmonogram výzev pro rok 2022. Nic tedy nebrání vyhlašování výzev, kdy první lze očekávat již koncem července 2022.
18.07.2022

Dotace na budování ubytovacích kapacit pro uprchlíky i pro církve

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo stávající program na pomoc s rekonstrukcemi bytů pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty i církevní organizace.
30.06.2022

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021