banner sekce
Sekce

Školství

MŠ - Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola

Kód v katalogu:

1.30

Adresa:

Barvičova 85, Brno, 602 00

Kontakt:

Tel.: 603 270 223
E-mail.: bigy@bigy.cz
Www: www.bigy.cz/materska-skola

IČ:

00532525

Ředitel:

Mgr. Karel Mikula E-mail.: karel.mikula@bigy.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

2014

Spirituál / duchovní služba:

R. D. Mgr. Ing. Jiří Janalík

Charakteristika zařízení:

Program:

„Já jsem světlo světa“.

Děti, které jsou vychovávány v radosti a v pozitivním nazíráním na svět, by měly být malá světélka.

Mateřská škola vyučuje podle svého školního vzdělávacího programu, sestaveného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, který bude propojen s duchovním obsahem, jehož cílem je utváření předpokladů pro zdravý vývoj dítěte. Děti jsou vedeny nenásilnou formou ke vztahu a komunikaci s Bohem, formou písniček nebo spontánních modliteb vlastními slovy, budou seznamovány s obsahem Bible a s křesťanskými svátky.

Důležité je, aby si děti postupně uvědomovaly, že vztah k Bohu pro ně může být velkým bohatstvím, posilou a inspirací pro život.

Zřizovatel:

Biskupství brněnské
Petrov 1, 600 01 Brno

Počet pedagogů:

4 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 2

Počet dětí / Počet tříd:

40 /