banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola Jonáš

Kód v katalogu:

1.00

Adresa:

ul. Jatecká 571, Pacov, 395 01

Kontakt:

Tel.: 565 442 937
E-mail.: reditelka.pacov@seznam.cz
Www: www.cms-svc-pacov.cz

IČ:

47224576

Ředitel:

Mgr. Petra Koblicová Tel.: 603 513 921
E-mail.: reditelka.pacov@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1997

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Jaroslav Šmejkal, 739 013 592

Charakteristika zařízení:

Naše mateřská škola je jednotřídní, rodinného typu, věkově smíšená, s celodenním provozem. Je otevřená všem dětem bez rozdílu z věřících i nevěřících rodin, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami i dětem mimořádně nadaným. Předpokladem však je, aby zákonní zástupci dítěte respektovali styl naší práce v duchu křesťanských hodnot. Nabízíme osobnostně orientovanou prožitkovou předškolní výchovu, která plně respektuje nezastupitelnost rodinné výchovy a kde je dítě chápáno jako dar. Snažíme se vytvářet rodinné prostředí, naplněné vzájemnou důvěrou a otevřenosti mezi školou, dětmi i rodiči. Maximální povolená kapacita je 28 dětí,  o které se starají 4 pedagogické pracovnice na částečné pracovní úvazky.

Zřizovatel:

Biskupství českobudějovické
Biskupská 4, 370 21 České Budějovice

Počet pedagogů:

4 stálí pedagogové / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet dětí / Počet tříd:

28 / 1