banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Dotační monitoring únor 2020

Jaké výzvy jsou nyní vyhlášeny a jaké jsou v nejbližší době plánovány? Přinášíme Vám přehled výzev z operačních programů, které jsou relevantní pro církevní subjekty.

Nejzajímavější probíhající či plánované výzvy na rok 2020:

Integrovaný regionální operační program

V programu není plánována žádná relevantní celorepubliková výzva. Průběžně jsou vyhlašovány výzvy MAS. 

Operační program Zaměstnanost

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní vyučování (kroužky, zájmové aktivity, příměstské tábory) - příjem žádostí 7. 1. 2020 - 10. 3. 2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Zvyšování kvality neformálního vzdělávání - příjem žádostí 28. 2. 2020 - 15. 4. 2020

Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II- příjem žádostí 21. 1. 2020 - 30. 6. 2020

Průběžně jsou také vyhlašovány výzvy místních akčních skupin, aktuální informace sledujte na webových stránkách příslušné místní akční skupiny.