banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Dotační monitoring červenec 2020

Jaké výzvy jsou nyní vyhlášeny a jaké jsou v nejbližší době plánovány? Přinášíme Vám přehled výzev z operačních programů, které jsou relevantní pro církevní subjekty.

Nejzajímavější probíhající či plánované výzvy na rok 2020:

Integrovaný regionální operační program

V programu není plánována žádná relevantní celorepubliková výzva. Průběžně jsou vyhlašovány výzvy MAS

Operační program Zaměstnanost

V programu není plánována žádná relevantní celorepubliková výzva. Průběžně jsou vyhlašovány výzvy MAS. 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Šablony III pro mateřské a základní školy - příjem žádostí do 29. 6. 2021