Odbor evropských fondů

Dotační monitoring únor 2018

Jaké výzvy jsou nyní vyhlášeny a jaké jsou v nejbližší době plánovány? Přinášíme Vám přehled výzev z operačních programů, které jsou relevantní pro církevní subjekty.

Nejzajímavější probíhající či plánované výzvy na rok 2018:

Integrovaný regionální operační program:

  • Podpora sociálního bydlení - vyhlášení posunuto oproti plánu na přelom března a dubna 2018
  • Podpora rozvoje sociálních služeb - vyhlášení v březnu 2018

Operační program Zaměstnanost

  • Podpora sociálního podnikání - průběžný příjem žádostí do listopadu 2018
  • Zavádění age managementu - příjem do března 2018

Program rozvoje venkova

  • Lesnická opatření vč. obnovy lesních porostů po kalamitách - příjem od 3. dubna 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Šablony pro MŠ a ZŠ - vyhlášení únor 2018
  • Šablony pro SŠ a VOŠ - vyhlášení listopad 2018

Průběžně jsou také vyhlašovány výzvy místních akčních skupin, aktuální informace sledujte na webových stránkách příslušné místní akční skupiny. 

Úplný přehled plánovaných a vyhlášených výzev naleznete v přiloženém souboru.