banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Dotační monitoring listopad 2019

Jaké výzvy jsou nyní vyhlášeny a jaké jsou v nejbližší době plánovány? Přinášíme Vám přehled výzev z operačních programů, které jsou relevantní pro církevní subjekty.

Nejzajímavější probíhající či plánované výzvy na rok 2019:

Integrovaný regionální operační program:

Plánována výzva na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech. Její vyhlášení plánováno v prosinci 2019.

Operační program Zaměstnanost

Plánované výzvy:

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní vyučování - kroužky, zájmové aktivity, příměstské tábory.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Průběžně jsou také vyhlašovány výzvy místních akčních skupin, aktuální informace sledujte na webových stránkách příslušné místní akční skupiny.