Odbor evropských fondů

Dotační monitoring leden 2019

Jaké výzvy jsou nyní vyhlášeny a jaké jsou v nejbližší době plánovány? Přinášíme Vám přehled výzev z operačních programů, které jsou relevantní pro církevní subjekty.

Nejzajímavější probíhající či plánované výzvy na rok 2018:

Integrovaný regionální operační program:

Energeticky úsporná opatření v bytových domech

Operační program Zaměstnanost

  • Podpora provozu dětských skupin - vyhlášení březen 2019
  • Podpora vzniku dětských skupin - vyhlášení červen 2019
  • Vzdělávání zaměstnanců zaměstnavateli - vyhlášení březen 2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Šablony pro SŠ a VOŠ - příjem žádostí 12. prosince 2018 - 29. listopadu 2019
  • Podpora neformálního vzdělávání - vyhlášení leden 2019

Průběžně jsou také vyhlašovány výzvy místních akčních skupin, aktuální informace sledujte na webových stránkách příslušné místní akční skupiny.