Odbor evropských fondů

Dotační monitoring květen 2018

Jaké výzvy jsou nyní vyhlášeny a jaké jsou v nejbližší době plánovány? Přinášíme Vám přehled výzev z operačních programů, které jsou relevantní pro církevní subjekty.

Nejzajímavější probíhající či plánované výzvy na rok 2018:

Integrovaný regionální operační program:

Podporované služby: 
-  domovy se zvláštním režimem,
-  domovy pro osoby se zdravotním postižením,
-  chráněné bydlení,
-  osobní asistence,
-  denní stacionáře,
-  týdenní stacionáře,
-  azylové domy.

Operační program Zaměstnanost

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

  • Šablony pro SŠ a VOŠ - vyhlášení listopad 2018

Průběžně jsou také vyhlašovány výzvy místních akčních skupin, aktuální informace sledujte na webových stránkách příslušné místní akční skupiny.