banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Dotační monitoring červenec 2019

Jaké výzvy jsou nyní vyhlášeny a jaké jsou v nejbližší době plánovány? Přinášíme Vám přehled výzev z operačních programů, které jsou relevantní pro církevní subjekty.

Nejzajímavější probíhající či plánované výzvy na rok 2019:

Integrovaný regionální operační program:

Plánovaná výzva Infrastruktura základních škol v uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj) - přesný termín vyhlášení ještě není znám.

Operační program Zaměstnanost

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Průběžně jsou také vyhlašovány výzvy místních akčních skupin, aktuální informace sledujte na webových stránkách příslušné místní akční skupiny.