Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Graubner

QUOD DIXERIT VOBIS FACITE
("Co vám řekne, učiňte", Jan 2,5)

Životopis

Narodil se v Brně 29.8.1948. V roce 1967 maturoval na SVVŠ ve Strážnici. Na studium teologie byl přijat v roce 1968 (neměl dělnický původ, rok pracoval jako dělník v ZPS v Gottwaldově – nynějším Zlíně). Teologii studoval na CMBF v Olomouci, kněžské svěcení přijal v roce 1973. Působil v duchovní správě ve Zlíně, Valašských Kloboukách, naposledy byl farářem (od r. 1982) ve Vizovicích, Provodově a Horní Lhotě. Jmenován titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým 17.3.1990.

Biskupské svěcení přijal 7.4.1990. Arcibiskupem byl jmenován 28.9.1992. Arcidiecézi olomouckou převzal dne 7.11.1992.

Je předsedou ČBK a Stálé rady ČBK. Je delegátem pro misie a novou a evangelizaci a delegátem pro charitu a sociální služby.


Základní data

Narozen: 29. 8. 1948 v Brně
Kněžské svěcení: 23. 6. 1973
Jmenován biskupem: 17. 3. 1990
Biskupské svěcení: 7. 4. 1990
Jmenován arcibiskupem: 28. 9. 1992