banner sekce
Sekce

Školství

CEEC - Comité Européen pour I´Enseignement Catholique

Kód v katalogu:

10.02

Adresa:

CEEC General Secretariat: Avenue Marnix, 19A bte. 6 B , 1000 BRUXELLES, Belgium,

Kontakt:

Tel.: +32 2 511 47 74
E-mail.: ceec@skynet.be
Fax.: +32 2 513 86 94
Www: http://www.ceec.be/

IČ:

0

Ředitel:

M. Etienne VERHACK

Kategorie zařízení:

Mezinárodní organizace pro křesťanské vzdělávání

Rok zahájení provozu:

0000

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Evropská organizace, sdružující představitele církevního školství, školských sekcí biskupských konferencí a dalších organizací spojených s činností především katolických škol. Spolupracuje též s řadou evropských organizací a organizuje přednášky, přípravné semináře pro katolické učitele, kongresy. Zabývá se součinností těchto škol a státu. Snaží se o podporu církevního školství v zemích střední a východní Evropy - v posledních letech přibyli členové mnoha těchto států a rozvíjí se jejich spolupráce.

Počet pedagogů:

0 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0