banner sekce
Sekce

Školství

Církevní domov mládeže PETRINUM Brno

Kód v katalogu:

6.07

Adresa:

Veveří 462/15, BRNO, 602 00

Kontakt:

Tel.: 541 213 064
E-mail.: petrinumbrno@iol.cz
Www: http://www.petrinum.cz

IČ:

00402419

Číslo účtu:

2978928399/0800

Ředitel:

Ing. Jan Suchý Tel.: 605 162 706
E-mail.: petrinumbrno@iol.cz

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

domov mládeže

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Tomáš Marada, tel.: 773 041 361

Charakteristika zařízení:

Domov je ubytovacím zařízením pro chlapce z věřících rodin, kteří studují na jakékoliv střední nebo vyšší škole. Umožňuje jim, aby to duchovní, co do nich vložili rodiče v dětství, rozvíjeli i v době dospívání. Možnost věřících studentů bydlet v církevním domě není ovšem prvkem, který by je izoloval od okolního světa. Křesťanská výchova praktikovaná v tomto domě má jasný cíl - vychovat uvědomělé osobnosti, plně svobodné, mající vlastní názor, samostatně se rozhodující. Církevní domov nepomíjí rozvoj talentů v nejrůznějších oblastech. Možnost provozování sportu (vlastní tělocvična, posilovna, hřiště, velká zahrada), zájmové činnosti, hudby, aj. přispívá k celkovému rozvoji osobnosti. Dospívající tak má možnost účelně vyplnit svůj volný čas, aniž by měl potřebu hledat různé náhražky v podobě drog, alkoholu ap. Termín podání přihlášek je nejlépe do 31. května. Petrinum leží blízko centra města a dopravní dostupnost díky MHD je výborná. V rámci doplňkové činnosti jsou v domově ubytováváni i věřící vysokoškoláci v počtu cca 20. Bližší informace je možné získat na adrese domova.

Zřizovatel:

Biskupství brněnské
Petrov 1, 600 01 Brno

Počet pedagogů:

5 stálých pedagogů / 1 externí pedagog

Počet studentů / Počet tříd:

107 / 0