banner sekce
Sekce

Školství

Cyrilometodějské gymnázium a SOŠ pedagogická - Brno

Kód v katalogu:

4.09

Adresa:

Lerchova 63, BRNO, 602 00

Kontakt:

Tel.: 543 423 751
E-mail.: office@cmsps.cz
Fax.: 543 423 756
Www: http://www.cmsps.cz

IČ:

64329984

Číslo účtu:

27-459650277/0100

Ředitel:

Mgr. MgA. et MgA. Štěpán Policer Tel.: 604 714 084
E-mail.: policer@cmsps.cz

Kategorie zařízení:

Střední školy římskokatolické církve

Typ:

čtyřletá střední odborná škola (předškolní a mimoškolní pedagogika), pedagogické lyceum

Rok zahájení provozu:

1996

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Petr Beneš kuliocka@raz-dva.cz o_spi@cmsps.cz

Charakteristika zařízení:

Škola poskytuje pro chlapce a dívky úplné střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Vzdělání a výchova se poskytuje na základě křesťanských zásad. Absolventi oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika se uplatní jako učitelé mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatelé nebo pedagogové volného času ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatelé ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních; v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost. Absolventi oboru Pedagogické lyceum se uplatňují v terciárním vzdělávání, především na vysokých a vyšších odborných školách humanitního směru v oboru pedagogiky a psychologie. Škola má k dispozici školní kapli, dvě hřiště a z další činnosti nabízí dramatický kroužek, keramický kroužek, kroužek výpočetní techniky, sborový zpěv, sportovní hry, chemický kroužek, znakovou řeč ap. Dopravní dostupnost je zajištěna MHD.

Zřizovatel:

Česká provincie Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje
Bílého 9, 602 43 Brno

Ubytování:

CSD Petrinum, Veveří 15, 602 00 Brno - chlapci <br />Dům U sv. Rodiny, Grohova 10/12, 602 00 Brno - dívky <br /> DM Klášterského 4, 617 00 Brno - dívky

Počet pedagogů:

30 stálých pedagogů / 2 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

240 / 8