banner sekce
Sekce

Školství

DDM Německého řádu s.r.o. Olomouc

Kód v katalogu:

6.10

Adresa:

Nešverova693/1, Olomouc, 772 00

Kontakt:

Tel.: 585 225 201
E-mail.: ddmnradu@gmail.com
Www: http://ddmnemeckyrad.cz

IČ:

1756958

Číslo účtu:

261853335/0300

Ředitel:

PaedDr. Aleš Prudil Tel.: +420 731 654 586
E-mail.: ddmnradu@gmail.com

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

domov mládeže

Rok zahájení provozu:

2014

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Radomír Metoděj Hofman, OT hofman@cgnr.cz

Charakteristika zařízení:

Dům dětí a mládeže Německého řádu s.r.o. je školské zařízení, jehož prioritním posláním je především osobnostní rozvoj dětí a mládeže v oblasti neformálního vzdělávání. Cílem je uskutečňovat a nabízet zájmové vzdělávání pro děti, žáky a zájemce z řad nejširší veřejnosti, s důrazem na identifikaci a rozvoj talentu mimořádně nadaných žáků a práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Zaměření činnosti je širokopásmové obsahem, formou, postupy a metodami práce, s důrazem na formování osobnosti mladého člověka, na podporu jeho přirozených zájmů, potřeb a aktivit.

Zřizovatel:

Bailiva Čechy, Morava a Slezsko, familiáři Německého řádu
Nešverova 693/1, 779 00 Olomouc

Počet pedagogů:

2 stálí pedagogové / 59 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

999 / 0