banner sekce
Sekce

Školství

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna - Praha 8

Kód v katalogu:

6.02

Adresa:

Pernerova 8, PRAHA 8, 186 00

Kontakt:

Tel.: 222 322 624; 739 012 074
E-mail.: poradna@kppp.cz
Fax.: 222 322 624
Www: http://www.kppp.cz

IČ:

61383872

Číslo účtu:

188646136/0300

Ředitel:

PhDr. Ivana Bernardová

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

pedagogicko-psychologická poradna

Rok zahájení provozu:

1994

Spirituál / duchovní služba:

nenahlášeno

Charakteristika zařízení:

Poradna je určena pro děti a mládež od 3 do 19 let a pro studenty VOŠ především pro žáky křesťanských škol, dále pro děti z křesťanských rodin navštěvující různé typy státních a soukromých škol i pro nejširší veřejnost. Poradna poskytuje služby stejného typu jako PPP a její specifičnost spočívá v přímém zapojení křesťanských výchovných zásad do poradenské praxe. Poradna vypracovává a realizuje projekty pro školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. V této oblasti spolupracujeme s vyššími a vysokými školami. Výborná dopravní dostupnost MHD.

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1

Počet pedagogů:

7 stálých pedagogů / 50 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0