banner sekce
Sekce

Školství

Křesťanská základní škola Jihlava

Kód v katalogu:

2.12

Adresa:

náměstí Svobody 1369/3, Jihlava, 586 01

Kontakt:

Tel.: 567 309 565, 603 470 550
E-mail.: reditelstvi@krestanka.cz
Www: http://www.krestanka.cz

IČ:

65766695

Číslo účtu:

1466590369/0800

Ředitel:

Mgr. Šárka Glösslová Tel.: 567 309 565
E-mail.: glosslova@krestanka.cz

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola (6 speciálních tříd pro žáky se SVP)

Rok zahájení provozu:

1991

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Grzegorz Bajon, tel. 736 607 291

Charakteristika zařízení:

Křesťanská základní škola Jihlava byla založena v roce 1991 a prošla zásadními změnami.
Ke své výuce využívá výukové materiály nakladatelství FRAUS, které jsou vytvořeny dle nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání. Od 3. ročníku se všichni žáci učí anglický jazyk,
v 6. ročníku také jazyk německý. Povinná je etická výchova od 5. ročníku. Podporujeme zdravé sebevědomí, samostatnost, vhodnou komunikaci a vystupování na veřejnosti. Netolerujeme nevhodné chování a na své žáky jsme velmi nároční. Žáci musí respektovat autoritu pedagoga, neboť pedagog respektuje svého žáka.

Žáci využívají odborné učebny, které mají velmi kvalitní technické zařízení. Z krajských
i evropských projektů jsme zakoupili interaktivní tabule, dataprojektory, tablety, stavebnice Lego, Merkur, roboty Edison. Používáme více než 100 PC, notebooků a tabletů, v celé škole je bezdrátové připojení. Ve výtvarné a pracovní výchově máme keramickou pec, grafický lis, hrnčířský kruh a tkalcovské stavy.

Ve škole jsou speciální třídy pro žáky se SVP. Každý žák má vypracovaný individuální vzdělávací plán a je vzděláván speciálními pedagogy a asistenty pedagoga. Nižší počty žáků ve třídách umožňují individuální přístup ke každému žákovi. Snažíme se v dětech probudit potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací. Žáci jsou vedeni k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

Zřizovatel:

Biskupství brněnské
Petrov 1, 600 01 Brno

Počet pedagogů:

55 stálých pedagogů / 5 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

252 / 20

Počet studentů ve středisku volného času / Počet kroužků:

130 / 0