banner sekce
Sekce

Školství

Křesťanské gymnázium

Kód v katalogu:

3.02

Adresa:

Kozinova 1000/1, PRAHA 10 - Hostivař, 102 00

Kontakt:

Tel.: 271 750 632, 271 751 291
E-mail.: info@krestanskegymnazium.cz
Fax.: 271 750 632
Www: http://www.krestanskegymnazium.cz

IČ:

60162961

Číslo účtu:

0287113319/0800

Ředitel:

Ing. Mgr. Božena Böhmová Tel.: 271 750 632
E-mail.: reditel@krestanskegymnazium.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

všeobecné osmileté a čtyřleté gymnázium

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

P. Jaroslav Trávníček SDB j.travnicek@krestanskegymnazium.cz

Charakteristika zařízení:

Křesťanské gymnázium poskytuje všeobecné středoškolské vzdělání. Připravujeme žáky ke studiu na všech typech vysokých škol. Klademe důraz na výuku cizích jazyků (AJ, FJ, NJ). Na škole vyučuje i zahraniční lektor. Tři roky mají studenti povinný předmět latinu. Je zde řada zajímavých volitelných předmětů pro studenty posledních dvou ročníků. Od školního roku 2009/ 2010 má škola zřízený školní klub, od roku 2011/2012 středisko volného času pro starší žáky. Kromě hraní fotbálků, stolního tenisu a deskových her, si studenti mohou vybrat i z celé řady kroužků - např. pěvecký sbor, sportovní hry, atletika, výtvarný a přírodovědný kroužek, konverzace v cizích jazycích (včetně přípravy na FCE). Snažíme se o celkový osobnostní rozvoj studenta (adaptační výjezdy, ekologické kurzy, nácviky komunikačních dovedností…). Pro studenty s vadou zraku a sluchu vytváříme ve spolupráci s lékaři vhodné prostředí. Gymnázium se může prokázat řadou úspěchů v soutěžích, olympiádách i SOČ. Výchovu provádíme v duchu vzájemné tolerance, pomoci a lásky, jak ji křesťanství vneslo do evropské kultury. Proto přijímáme všechny děti, které chtějí být takto vedeny. Dopravní dostupnost je zajištěna MHD. Budova stojí v klidném prostředí v chráněném údolí Botiče. Absolventi jsou dobře připraveni ke studiu na vysokých školách, o čemž svědčí i vysoké procento úspěšnosti při přijímacích zkouškách.

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1

Ubytování:

Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily, Francouzská 1, 120 00, Praha 2 (pouze pro dívky a v omezené míře)

Počet pedagogů:

34 stálých pedagogů / 5 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

367 / 12