banner sekce
Sekce

Školství

Základní škola Salvátor

Kód v katalogu:

2.17

Adresa:

Králova 380, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, 757 01

Kontakt:

Tel.: 571 611 779
E-mail.: skola@zs-salvator.cz
Fax.: 571 611 779
Www: http://www.zs-salvator.cz

IČ:

60042281

Číslo účtu:

200 6000 - 764/0600

Ředitel:

Ing. Hynek Mikušek E-mail.: mikusekh@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

1994

Spirituál / duchovní služba:

Pavel Stefan +420 571 621 221

Charakteristika zařízení:

Vyučování probíhá podle školního vzdělávacího programu „Naděje“, s důrazem na výchovu v duchu evangelia, Kristovy lásky a etiky. Rodinný charakter školy umožňuje integrovat žáky se speciálními výukovými potřebami. Od 3. ročníku se vyučuje angličtina; od 7. ročníku němčina, anglická konverzace, užité výtvarné činnosti a technické kreslení jako volitelný předmět. Etická výchova je součástí povinného předmětu Osobnostní výchova. Školní družina je pro žáky od 1. do 5. ročníku. Děti mohou v rámci školního klubu navštěvovat kroužky: práce s počítači a internetem, hra na kytaru, stolní tenis, tvořivá dílna, dramatický kroužek, angličtina pro nejmenší, lezecká stěna, stolní fotbal, diskuse a argumentace, šití, šachy, florbal apod. Škola v současnosti realizuje projekt v rámci EU „Příležitost pro všechny“, který je zaměřen hlavně na zkvalitnění výuky. Již od samého vzniku na škole působí školská rada, s jejíž pomocí organizuje mnoho mimoškolních akcí jako jsou: drakiáda, živý betlém, posezení u cimbálu, Mikuláš, dětský karneval a akademie. Škola vede děti k vnímavé bratrské lásce jejich zapojováním do misijních aktivit – Tříkrálová sbírka, Adopce na dálku, Papežské misijní dílo apod.

Zřizovatel:

Arcibiskupství olomoucké
Wurmova 9, 771 01 Olomouc

Počet pedagogů:

14 stálých pedagogů / 3 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

170 / 9