banner sekce
Sekce

Školství

ZŠ speciální DIAKONIE ČCE - VRCHLABÍ

Kód v katalogu:

7.12

Adresa:

Komenského 616, VRCHLABÍ, 543 01

Kontakt:

Tel.: +420 498 100 620; +420 739 379 290
E-mail.: sps.dcce.vrchlabi@seznam.cz
Www: http://www.specialniskolavrchlabi.cz

IČ:

71197621

Číslo účtu:

43-527040287/0100

Ředitel:

Mgr. Magda Kumprechtová Tel.: +420 498 100 620; +420 739 379 290
E-mail.: sps.dcce.vrchlabi@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Školy Českobratrské církve evangelické

Typ:

speciální školy, přípravný stupeň a pomocná škola pro žáky s více vadami

Rok zahájení provozu:

1996

Spirituál / duchovní služba:

Petr Chlápek chlopin@centrum.cz +420 604 282 497 Tomáš Altman +420 731 076 013

Charakteristika zařízení:

Posláním Základní školy speciální Diakonie ČCE Vrchlabí je vzdělávat a vychovávat žáky s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem. Těmto žákům nabízíme nejen dosažení základů vzdělání, ale provázíme je podstatnou částí jejich života. Nabízíme širokou nabídku vzdělávacích programů pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami, rozdělenou na přípravný stupeň, kde se žáci za přítomnosti asistentů systematicky připravují na povinnou školní docházku, základní školu speciální (autistická třída) se standardní i speciální vnitřní vybaveností, nízkým počtem žáků ve třídách a individuálním přístupem, kurz k získání základů vzdělání, kde pomáháme našim žákům na cestě za rovností a úspěchem v naší společnosti s ohledem na jejich individuální zvláštnosti. V souladu s naší vizí se nám podařilo proměnit dobré myšlenky školy, sjednotit cíle, nacházet možnosti a cesty, jak vytvořit ještě „lepší školu“. Moderní výukové metody, pestré volnočasové nabídky a v neposlední řadě aktivní zapojení do kulturních akcí, dovedly naši školu v listopadu 2011 k přijetí do sítě škol Podporujících zdraví s právem používat název „Zdravá škola“, jejichž základními pilíři jsou pohoda prostředí, zdravé učení a otevřené partnerství. Úspěšným projektem a získáním nadačního příspěvku naše škola v lednu 2012 vytvořila podmínky pro vznik multisenzorické místnosti Snoezelen - prostředí, ve kterém panuje atmosféra důvěry a bezpečí, místo pro radost a setkávání, ve kterém jsou osloveny všechny smysly, místo odpočinku, relaxace, ale i aktivity, klid, uspořádanost, útěk od okolních stresujících podnětů, uvolnění, kontakt, sounáležitost, potěšení, sdílení, kde se „nic nemusí a vše je dovoleno“, kde není žádný tlak a očekávání. Naše cesta vede k tomu, aby i lidé, kteří se zdají být odlišnými, mohli svůj život prožívat plnohodnotně za uplatnění všech svých práv.

Zřizovatel:

Diakonie Českobratrské církve evangelické
Belgická 22, 120 00, Praha 2

Počet pedagogů:

5 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

15 / 2