Luteránství v Čechách a na Slovensku

05. 05.
07. 05.
Začátek:
pátek
05.05.2017
18:00
Konec:
neděle
07.05.2017
18:00
Kontaktní osoba: PhDr. Markéta Koronthályová
  • Vstup zdarma
  • Za každého počasí

Mezinárodní ekumenické setkání žen u příležitosti výročí Martina Luthera sobota 6. května (studijní den): 9,30 zahájení v sakristii kostela 10,00 – přednáška s diskusí (a s projekcí): Luther ve vztahu k české reformaci (PhDr. Eva Melmuková, ČR) Promítání: Současné připomínky Martina Luthera ve Wittenbergu a Eislebenu 11,00 – Promítání: „Vyšívaná história evanjelickej cirkvi na Slovensku" a stručné komentáře (Eva Guldanová, Slovensko) 14, 00 přednáška s diskusí (s projekcí): Conrad Cordatus a začátky reformace na Slovensku (PhDr. Daniela Hroncová Faklová, Slovensko) 15,00 Pop up monastery projekt EEFCW – představení s promítáním (Elena Ondrejková, Slovensko) káva 16,00 prezentace knihy: Walter kard. Kasper: Martin Luther. Ekumenická perspektiva, Vyšehrad 2017, přeložila Helena Medková. Promluví MUDr. Zdeněk Susa, kazatel ČCE neděle 7. května: 13,30 společná vycházka po Praze: „Praha ve vztahu k Lutherovi“ (průvodkyně pí.Škrlandová) odchod od kostela sv. Václava na Zderaze 17,30 koncert v kostele sv. Václava Na Zderaze: „Hudba z doby Martina Luthera“ účinkují Irena Troupová – zpěv, Jiřina Dvořáková-Marešová - varhany 18, 30 závěrečné setkání na faře Vstup je volný, všichni jste srdečně vítáni.
Mezinárodní ekumenické setkání žen u příležitosti výročí Martina Luthera pořádá EFKŽ v ČR Praha 5. - 8. května 2017 v prostorách kostela sv. Václava Na Zderaze, Resslova 6, Praha 2