9. Národní konference VENKOV 2017

01. 11.
03. 11.
Začátek:
středa
01.11.2017
13:00
Konec:
pátek
03.11.2017
14:00
Kontaktní osoba: Bc. Kristýna Vodrážková

Konference stejně jako v loňském roce zastupuje "Venkovský parlament České republiky" a jejím cílem je zformulovat 12 hlavních problémů/doporučení našeho venkova.

V letošním roce se Národní konference VENKOV uskuteční s podporou Ministerstva zemědělství ČR 1. – 3. listopadu 2017 v obci Dříteč v Pardubickém kraji. Konference se každoročně účastní všichni relevantní aktéři venkovského prostoru. Všechny důležité informace včetně přihlášky naleznete na http://www.konferencevenkov.cz. Účast na konferenci je zdarma.

Témata letošní konference:
1. Agroturistika a podnikání na venkově

agroturistika, regionální produkty a odbytové řetězce
ostatní podnikání na venkově
základní venkovské služby a infrastruktura

2. Sociální podnikání/zemědělství

sociální podnikání v zemědělských podnicích
pracovní příležitosti v lesích a při péči o zeleň
komunitně vedený místní rozvoj a pracovní příležitosti při obnově malých měst

3. Zemědělství, lesní hospodářství a krajiny

podpora malých a rodinných farem, generační obměna
české zemědělství a životní prostředí, výsadba dřevin
šetrné hospodaření v lesích

4. Subsidiarita a veřejná správa

rodina
obec (rozpočtové určení daní)
komunitně vedený místní rozvoj
vzdělávání na venkově
snižování administrativní zátěže