Červená středa 2021

Mezinárodní iniciativa Červená středa (#RedWednesday) se letos v České republice uskuteční 24. listopadu již počtvrté. Smyslem této iniciativy je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem je rozsvícené červené světlo, které symbolizuje krev trpících pro víru. Lidé v tento den také zapalují svíčky nebo nasvěcují významné budovy červeným světlem (kostely, sloupy, sochy aj.).
Datum konání akce
24. 11. 2021 0:00

#RED WEDNESDAY Červená středa je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. Červená je barva krve, mučednictví; světlo je symbolem naděje v temnotách.  Iniciátorem je britská pobočka křesťanské organizace Aid to the Church in Need (u nás známá spíše jako Kirche in Not).  


CO JE SMYSLEM? Smyslem akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Znakem této iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. Česká biskupská konference se tak společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR chce připojit k iniciativě křesťanské organizace Aid to the Church in Need. Akce se koná na dalších místech ve světě – mj. v Londýně, Bratislavě, Vídni, Budapešti, na Filipínách. Zapojte se také, stačí udělat opravdu málo.


JAK SE LZE ZAPOJIT? 
Zapojit se může každý a to i navzdory nepříznivé epidemiologické situaci – jako instituce, společenství či jednotlivec.  

- nasvítit červeným světlem kostel, významnou budovu ve vaší obci, sloup, sochu, ad. 
- uspořádat společnou liturgii nebo se soukromě pomodlit za pronásledované  
- zapálit svíčku při setkání, v průvodu nebo doma zorganizovat setkání na symbolickém místě ve vaší obci 
- přečíst (si) texty informující o tématu pronásledování a náboženské svobody 
- sdílet informace o Červené středě na sociálních sítích s hashtagy #CervenaStreda #RedWednesday


Již nyní je možné se registrovat jako organizátor zde. Více informací naleznete na www.cervenastreda.cz