Seminář pro kněze, pastory a řeholníky – Želiv

Seminář povede Robert a Vicky de Hoxar z Anglie a český tým Otcova srdce. Doporučujeme, aby se zaregistrovaní účastníci zúčastnili celého programu. Jednotlivá vyučování a osobní modlitební služba na sebe navazují. Podrobný program vám zašleme dva týdny před začátkem semináře.
Datum konání akce
3. 10. (16:00) - 8. 10. 2022 (14:00)
Seminář povede Robert a Vicky de Hoxar z Anglie a český tým Otcova srdce.

Místo konání