banner sekce
Sekce

Školství

Svatojánci zazpívali v Azylovém domě Beroun

Koncem měsíce listopadu studenti Svatojánské koleje uspořádali vánoční sbírku oblečení a hraček na pomoc dětem a jejich maminkám žijícím v Azylovém domě v Berouně.
Publikováno: 6. 1. 2012 1:00
Aby nezůstalo jen u pouhého předání sbírkou nashromážděných věcí, rozhodli se studenti navštívit děti ve čtvrtek 15. prosince 2011 osobně. Připravili si pro ně vánoční vystoupení a drobné dárky. Do programu se zapojily svými písničkami a tanečky i děti z azylového domu. Příjemný podvečer pak všichni zakončili společným zpíváním vánočních koled. Rozzářené dětské oči byly odměnou pro všechny, kteří se na této akci podíleli. Ředitelka azylového domu Renáta Roubalová poděkovala studentům a paní učitelce Ludmile Pexové, která se studenty program připravila a doprovodila je na elektrické klávesy. Rovněž vyslovila přání, zda by se tato akce mohla stát tradicí. Studenti se rozloučili s příslibem, že v příštím roce nezůstanou jen u této jediné akce, kterou pro děti přichystají.

Další aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300, 170 00 Praha 7. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021 (rozhoduje datum podání) na adresu: Ústřední církevní kancelář ČCE k rukám Mgr. Heleny Wernischové Jungmannova 22/9 P. O. BOX 466 111 21 Praha 1 Obálku označte „VŘ – Bratrská škola“.
29.12.2020

Požehnané Vánoce 2020

Ať váš život prozáří radost z Kristova narození a nový rok 2021 nechť je naplněn Božím požehnáním, pokojem, láskou a nadějí. Za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský; Mgr. Martin Čech a Mgr. Marta Vacušková
20.12.2020

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
27.11.2020

Konference církevních škol a školských zařízení 2020 online

Alespoň virtuálně se letos můžeme potkat na Konferenci církevních škol a školských zařízení ve středu 25.11. 2020 - viz přiložený program.
31.10.2020

Střední pedagogická škola a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách pomáhá

Studenti Střední pedagogické školy a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách se od prvních dnů zapojili do okamžité pomoci v nemocnici v Novém Jičíně. Pomáhá 14 studentů (v posledním ročníku je jich celkem 25) a 5 studentů i ze třetích ročníků, kteří jsou již plnoletí - a znovu i všechni vyučující (zdravotnice).
30.10.2020