Apoštolský exarchát

Apoštolský exarchát


Katedrála:

sv. Klimenta v Praze


Patroni:

sv. Kliment, sv. Cyril a Metoděj, sv. Anežka, sv. Mikuláš


Vznik:

Apoštolský exarchát pro katolíky byzantsko-slovanského obřadu v ČR vyhlásil Jan Pavel II. bulou ze dne 15.3.1996. Exarchát je předstupněm eparchie (diecéze), začínají se vytvářet farnosti a pastorační střediska pro věřící žijící v diaspoře na celém území ČR.


Základní údaje*

Katolíků: 17 000
Farností: 21 (a 18 filiálek)
Kněží: 29
* zdroj: Katolická církev v České republice, ČBK, 2017