Arcidiecéze pražská

Arcidiecéze pražská


Katedrála:

sv. Víta, Václava a Vojtěcha


Patroni:

sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Vít, sv. Jan Nepomucký


Vznik:

Biskupství bylo založeno r. 973 po vzájemné dohodě mezi knížetem Boleslavem II., císařem Ottou I. a řezenským biskupem sv. Wolfgangem. Dne 30.4.1344 povýšil papež Klement VI. pražské biskupství na arcibiskupství a zřídil tak samostatnou církevní provincii Čechy a Morava.


Základní údaje*

Rozloha: 8 765 km2
Obyvatel: 2 316 000
Katolíků: 558 400
Vikariátů: 14
Farností: 148
Kněží ve službě: 271
Kostelů a kaplí: 1 018
* zdroj: Katolická církev v České republice, ČBK, 2017