Dokumenty vatikánských institucí

Název Náhled Stáhnout
Komuniké zo stretnutie predstaviteľov biskupských konferencií stredo-východnej Európy „Pravda a kultúra života“, 6.–7. septembra 2018 v Bratislave PDF
Závěrečná zpráva z plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), 13. – 16. září 2018 v Poznani PDF
Kongregace pro svatořečení: Instrukce ohledně ostatků v církvi – jejich pravost a uchovávání PDF
Dokument Státního sekretariátu o ochraně vyobrazení a erbů týkajících se papeže nebo Vatikánského státu PDF
Kardinál Carlo Maria Martini: Modlitba za Evropu PDF
Kongregace pro nauku víry: Instrukce ohledně věroučných komisí při biskupských konferencích PDF
Sbírka na Svatou zemi 2020 PDF
Sbírka haléř sv. Petra PDF
Pastorační směrnice pro službu migrantům různých kultur PDF
Pastorační sada pro přípravu na 10. světové setkání rodin v místních církvích PDF
Normy pro projednávání závažnějších trestných činů vyhrazených Kongregaci pro nauku víry ze 7. prosince 2021 PDF
Pastorační směrnice pro službu migrantům různých kultur PDF
Reskript Svatého otce Františka ohledně přechodných veřejných sdružení věřících PDF
Identita katolické školy ve prospěch kultury dialogu PDF
ODPOVĚĎ NA DUBIA ohledně některých pokynů apoštolského listu papeže Františka ve formě motu proprio Traditionis custodes PDF