Ekologie a péče o stvoření

Když církev mluví o ekologii, nemá na mysli jen trvale udržitelný rozvoj nebo ochranu přírody. Křesťanství chápe přírodu jako Boží stvoření, které bylo svěřeno člověku, aby jej rozumně užíval a zároveň opatroval.

Velkým počinem v této oblasti je encyklika papeže Františka Laudato si´ (2015) věnovaná problematice životního prostředí. (příloha)

Skutečnost, že se církev snaží chovat zodpovědně – ekologicky, dosvědčuje řada aktivit v této oblasti. Počínaje ekologickou výchovou na církevních školách, energeticky šetrném vytápění církevních objektů, až po vlastní šetrné hospodaření v rámci zemědělství, rybníkářství a lesnictví.

Na mnoha místech republiky se místní farnosti připojují k ekumenickým modlitbám za ochranu pro stvoření konaných ke Dni země.

Týdnem Laudato Si (16. - 24. 5. 2020) začal zvláštní rok věnovaný encyklice Laudato si´ a jejímu učení o integrální ekologii (2020-2021).

1.9. je Světový den modliteb za péči o stvoření. V pravoslavné církvi se slaví od roku 1989, v katolické od roku 2015 (v návaznosti na vydání encykliky Laudato si').

Čas tvorstva (Season of Creation) je období, ve kterém každoročně věnuje církev zvýšenou pozornost Božímu Stvoření. Čas tvorstva je období od světového dne modliteb za péči o stvoření (1.9.) až do svátku sv. Františka (4.10.), patrona ekologických snah. 

Více informací o této problematice naleznete na webu Ekologická konverze.

Soubory ke stažení