Mons. Ján Eugen Kočiš

Mons. Ján Eugen Kočiš

  • Funkce: emeritní biskup apoštolského exarchátu

 
Můj Ježíši, milosrdenství

Životopis

Ján Eugen Kočiš se narodil 25.6.1926 v Pozdišovcích okres Michalovce. Po maturitě byl přijat do kněžského semináře v Prešově, kde studoval na vysoké bohoslovecké škole. Diecézní biskup Petr Pavel Gojdič OSBM, internovaný v biskupské rezidenci v době připravované likvidace řeckokatolické církve, propašoval představeným semináře dopis, ve kterém žádal, aby připravili bohoslovce na neveřejné svěcení. Mezitím 21.4.1950 obsadili seminář příslušníci STB, a tak se toto neveřejné svěcení nemohlo uskutečnit. Dne 28.4.1950 nastala totální likvidace řeckokatolické církve a oba dva její biskupové byli odvlečeni na neznámé místo. Svěcení bylo domluveno v Rožňavě. Dne 20.9.1950 bohoslovec Ján Eugen dostal povolávací rozkaz k vojsku, neboli do pracovního tábora PTP. Svěcení se uskutečnilo v poslední den vánoční dovolené 1.1.1951 v nemocniční kapli. Světitelem byl ThDr. Robert Pobožný, římskokatolický biskup v Rožňavě. Kněz Kočiš jako politicky nespolehlivý byl z PTP propuštěn do civilu až po třech letech a čtyřech měsících, tedy 31.12.1953.

Po propuštění byl zaměstnán jako expedient v pekárně ve Vranově nad Topľou. Volný čas využíval k pastoračním cestám po vesnicích na východním Slovensku, aby posloužil opuštěným řeckokatolickým věřícím. Když zjistil, že ho STB čeká na pracovišti, utekl a začal se skrývat. Zatkli ho až 7.2.1958. Po opakovaných soudech v Prešově a na Pankráci v Praze byl odsouzen na čtyři roky, z kterých si odseděl dva. V důsledku vedlejšího trestu zákazu pobytu v krajích Košice a Prešov se dostal k Plynostavu Pardubice jako kopáč, kde pracoval až do roku 1968 při rozvodu městského plynu.

Od 1.5.1968 byl požádán, aby odešel pomáhat do Oseku u Duchcova, tam internovanému biskupovi ThDr. Vasilovi Hopkovi. Od 1.9.1969 ho nově ustanovený prešovský ordinář Ján Hirka povolal do ústředí řeckokatolické církve v Prešově, kde pracoval jako ceremonář a aktuár 21 roků a 4 měsíce. Potom byl od 1.10.1991 správcem farnosti Ďurďoš.

Po rozpadu republiky v lednu 1993 byl zřízen Biskupský vikariát v Praze pod jurisdikcí Prešovského biskupství. Biskup Mons. Ján Hirka jmenoval o. Kočiše kancléřem Biskupského vikariátu. Když Svatý otec Jan Pavel II. erigoval v Praze Apoštolský exarchát, první exarcha biskup Mons. Ivan Ljavinec ho pak jmenoval generálním vikářem – protosyncelem.

Svatým otcem byl jmenován papežským prelátem dne 23.3.2002 za své zásluhy při obnově Řeckokatolické církve a za svou účinnou pomoc při vytváření struktur Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR.

Dnes působí Mons. Ján Eugen Kočiš v apoštolském exarchátu jako biskupský vikář – syncel a vypomáhá v pastorační práci.

Dne 24.4.2004 byl Svatým otcem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem abrittským. Od 7.10.2006 byl emeritován.


Základní data

Narozen: 25. 6. 1926 v Pozdišovcích (SK)
Kněžské svěcení: 1. 1. 1951
Jmenován biskupem: 24. 4. 2004
Biskupské svěcení: 15. 5. 2004