banner sekce
Sekce

Školství

Kontakty a poradenství

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

na základě dlouhodobé a úspěšné spolupráce s církevními školami bychom Vám rádi nabídli komplexní projektový servis pro výzvy vyhlašované  z OP VVV, OP Z nebo OP PPR.

Z hlediska naší praxe se můžeme prokázat 15 letou zkušeností s projekty financovanými z EU a zároveň i pozitivními referencemi k realizovaným projektům církevních škol. 

Díky těmto znalostem Vám dokážeme poskytnout individuální a profesionální přístup při přípravě Vaší žádosti i během vedení projektu (řízení a administrace).  

Naše konzultační služby pro církevní školy zahrnují

 • konzultace k výzvě (rozbor výzvy a příručky pro žadatele a příjemce),
 • přípravu projektové žádosti s ohledem na požadavky poskytovatele dotace a reálné možnosti školy s důrazem na eliminaci rizik) v novém informačním systému IS KP14+,
 • metodické vedení ředitele/ky školy nebo pověřené osoby při zřízení elektronického podpisu a samotné finalizaci projektové žádosti,
 • podání projektové žádosti v systému IS KP14+ (případně řešení jejího doplnění),
 • nastavení postupů pro projektové řízení (odpovědnosti a pravomoci, včetně přípravy smluv a dohod pro realizační tým projektu) a konzultace případných výběrových řízení,
 • konzultace a poradenství během realizace projektu v návaznosti na měnící se metodiku pro realizaci projektů ze strany poskytovatelů dotace (bez limitu času), 
 • zpracování průběžných monitorovacích zpráv (zpravidla pololetně) a závěrečné monitorovací zprávy a jejich následná doplnění,
 • řešení dalších potenciálních požadavků ze strany poskytovatelů dotace,
 • pomoc při archivaci, realizaci povinné publicity a finančním vypořádáním projektu,
 • asistence při kontrolách na místě (ze strany jakéhokoliv subjektu oprávněného ke kontrole),
 • další činnosti související s přípravou a realizací projektu,
 • krizové řízení projektu.

Dlouhodobě spolupracujeme např. s těmito církevními školami:  

 • Dívčí katolická střední škola
 • Základní škola Maltézských rytířů
 • Církevní základní škola ORBIS-PICTUS, spol. s r.o.
 • Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola
 • NOE - Křesťanská základní škola a mateřská škola v Pardubicích
 • Církevní základní škola a mateřská škola Třinec
 • Biskupské gymnázium v Ostravě
 • Církevní konzervatoř Opava
 • Církevní střední odborná škola Bojkovice
 • Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
 • Katolické gymnázium Třebíč
 • Církevní ZŠ a SŠ Plzeň
 • Konzervatoř Evangelické akademie
 • Katolická základní škola v Uherském Brodě
 • Mateřská škola a základní škola sv. Augustina
 • Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola svaté Anežky České

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kontaktovat.

Konzultační služby pro církevní školy

Ing. Jan Brandejs
tel.: 774 96 95 17
email: jbrandejs@seznam.cz

Ing. Václav Peterka
tel.: 702 19 22 19
email: vaclav.peterka@seznam.cz

Informace pro církevní školy

Mgr. Luboš Hošek
tel.: 604 451 423
email: hosek@divciskola.cz