banner sekce
Sekce

Školství

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Plzeň

Kód v katalogu:

6.21

Adresa:

Jiráskovo náměstí 814/30, Plzeň, 326 00

Kontakt:

Tel.: Tel. recepce: 377 477 273, mobil recepce: 703 159 747
E-mail.: poradna@kppp-plzen.cz
Www: http://www.kppp-plzen.cz/

IČ:

07 211 198

Číslo účtu:

nenahlášeno

Ředitel:

Mgr. Eva Zábrodská Tel.: 605 266 260
E-mail.: zabrodska@kppp-plzen.cz

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

pedagogicko-psychologická poradna

Rok zahájení provozu:

1. 9. 2018

Spirituál / duchovní služba:

nenahlášeno

Charakteristika zařízení:

Primárně slouží KPPP Plzeň církevním školám, ale služby jsou také otevřeny pro klienty, kteří o spolupráci s poradnou projeví zájem.  Krédem poradny je jasná ochota pomoci s předkládanou těžkostí, otevřenost vůči rodičům a dětem, klidné prostředí a přátelská atmosféra v duchu křesťanského optimismu.

KPPP Plzeň zajišťuje pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, a také pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou pomoc, poskytuje odborné psychologické a speciálně pedagogické služby, spolupracuje na preventivně výchovné péči, napomáhá žákům při volbě povolání.

Zřizovatel:

Biskupství plzeňské
Náměstí Republiky 35, 301 14 Plzeň

Počet pedagogů:

0 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0