banner sekce
Sekce

Školství

Křesťanská základní škola Karmel

Kód v katalogu:

8.12

Adresa:

V Zahrádkách 1011/33, Ústí nad Labem, Klíše, Ústí nad Labem, 400 01

Kontakt:

Tel.: 732 741 791
E-mail.: lenka.machovcova@skolakarmel.cz
Www: www.skolakarmel.cz

IČ:

06 846 271

Ředitel:

Mgr. Lenka Machovcová Tel.: 732 741 791
E-mail.: lenka.machovcova@skolakarmel.cz

Kategorie zařízení:

Církevní školy ostatních zřizovatelů

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

2018

Spirituál / duchovní služba:

Zřizovatel: miroslav.haszics@cb.cz

Charakteristika zařízení:

Škola vychází z křesťanských hodnot a formou efektivního vzdělávání vede, rozvíjí a podněcuje žáka k tvořivému myšlení, logickému uvažování, řešení problémů, schopnosti spolupráce a zdravých sociálních vztahů.                                                                          

Vytváří prostor pro volnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků, využívá inovativní metody pracující s aktivním zapojením žáka do výuky, rozvíjením jeho zájmu a tím lepší schopností se učit.                                                                          

Věkově smíšené třídy, slovní hodnocení, ranní kruh sdílení, výuka rozvržena do výukových bloků, využívání konstruktivistických přístupů, projektového vyučování, problémového učení, skupinové i samostatné práce. Velká pozornost je věnována angličtině. Vyučujeme Křesťansko-etickou výchovu.

Škola poskytuje možnost individuálního (domácího)vzdělávání.  

Zřizovatel:

Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem

Počet pedagogů:

6 stálých pedagogů / 5 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

44 / 7