Nunciatura

Apoštolská nunciatura představuje diplomatické zastoupení Svatého stolce v jednotlivých zemích. Apoštolským nunciem v ČR je Mons. Charles Daniel Balvo.

Kontakt:

adresa Voršilská 140/12
110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: +420 224 999 811
fax.: +420 224 999 833
e-mail: na.repceca@diplomat.va