Mons. Pavel Posád

Mons. Pavel Posád

DUC IN ALTUM
("Zajeď na hlubinu", Lk 5,4)

Životopis

Narodil se 28.6.1953 v Budkově, okr. Třebíč, a pokřtěn byl v kostele sv. Martina v Budkově 1.7. téhož roku. Pochází ze sedmi sourozenců, nejstarší bratr zemřel ve věku dvou let. Rodiče pracovali v zemědělství.

Po ukončení Základní školy v Budkově pokračoval ve studiu na gymnáziu v Moravských Budějovicích. Po maturitě v roce 1972 studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze, se sídlem v Litoměřicích. Absolutorium obdržel v roce 1977 a 26. 6. 1977 byl v Brně vysvěcen biskupem Josefem Vranou na kněze pro brněnskou diecézi.

Kněžskou službu vykonával po tři roky jako kaplan nejdříve v Pozořicích, potom v Brně - Židenicích a v Lomnici u Tišnova. Od roku 1980 působil jako farář v Ratíškovicích, okr. Hodonín. Po dvou letech byl na žádost tehdejší státní správy přeložen do pohraniční farnosti Drnholec, okr. Břeclav. V roce 1989 byl ustanoven duchovním správcem v Třešti.

Po pádu komunistické totality se stal farářem u sv. Tomáše v Brně. Po třech letech byl jmenován spirituálem olomouckého Arcibiskupského kněžského semináře.

Diecézním biskupem v Litoměřicích byl jmenován 24. 12. 2003, biskupské svěcení přijal v litoměřické katedrále sv. Štěpána 28. 2. 2004. Papež Benedikt XVI. jej dne 26. 1. 2008 jmenoval světícím biskupem českobudějovickým a udělil mu titulární stolec ve Ptuji (Slovinsko). Intronizován byl 8. 3. 2008.

3. února 2012 byl Mons. Pavel Posád zvolen novým proboštem Katedrální kapituly u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a do této funkce v neděli 19. února 2012 v klášterním kostele Panny Marie slavnostně instalován.

V ČBK je členem Komise pro kněžstvo a předsedou Rady pro pastoraci mládeže.


Základní data

Narozen: 28. 6. 1953 v Budkově
Kněžské svěcení: 26. 6. 1977
Jmenován biskupem: 24. 12. 2003 (biskup litoměřický), 26. 1. 2008 (pomocný biskup českobudějovický)
Biskupské svěcení: 28. 2. 2004