banner sekce
Sekce

Školství

Salesiánské středisko ŠTĚPÁNA TROCHTY - Dům dětí a mládeže TEPLICE

Kód v katalogu:

6.14

Adresa:

Rovná 277; Jana Koziny 1628/31, TEPLICE - Prosetice; TEPLICE - Trnovany, 415 01

Kontakt:

Tel.: 732 704 713; 603 515 077
E-mail.: ssst@salesianiteplice.cz
Www: https://www.salesianiteplice.cz

IČ:

65607368

Číslo účtu:

2401143941/2010

Ředitel:

Vendulka Drobná, DiS. Tel.: 732 704 713; 411 131 073
E-mail.: vendulka.drobna@salesianiteplice.cz

Kategorie zařízení:

Školská zařízení a střediska volného času římskokatolické církve

Typ:

středisko volného času

Rok zahájení provozu:

2000

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Petr Kalas

Charakteristika zařízení:

Nízkoprahové zařízení, které se věnuje výchovně vzdělávací a rekreační činnosti. Středisko provozuje svou činnost ve dvou budovách – v Proseticích a v Trnovanech. Obě budovy se nacházejí v panelové zástavbě na dvou různých okrajích města. Ve středisku v Proseticích se zaměřujeme převážně na romské děti a mládež ve věku 6 – 15 let. Ve středisku v Trnovanech se zaměřujeme především na mládež od 15 let a mladistvé nezaměstnané. Mladí lidé zde tráví svůj volný čas při hrách, soutěžích sportovních, hudebních a vzdělávacích programech, o víkendech a prázdninách jezdí vychovatelé s dětmi do rekreačních středisek a na tábory. Poslání střediska je zaměřeno na snazší začlenění mládeže do společnosti a na prevenci proti kriminalitě, závislostem na alkoholu, drogách a cigaretách, sexuální nevázanosti a násilí. Důraz klademe na rozvoj osobních vztahů a na výchovu k základním lidským hodnotám v duchu křesťanského pohledu na svět.

Zřizovatel:

Salesiánská provincie Praha
Kobyliské náměstí 1/1000, 182 00 Praha 8

Počet pedagogů:

15 stálých pedagogů / 9 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

898 / 0