banner sekce
Sekce

Školství

Církevní gymnázium Plzeň

Kód v katalogu:

3.05

Adresa:

Mikulášské náměstí 509/15, PLZEŇ, 326 00

Kontakt:

Tel.: 377 248 816, 377 248 815
E-mail.: info@cg-plzen.cz
Fax.: 377 245 232
Www: http://www.cirkevni-gymnazium.cz

IČ:

40527867

Číslo účtu:

716847311/0100

Ředitel:

Mgr. Daniel Petříček E-mail.: daniel.petricek@cg-plzen.cz

Kategorie zařízení:

Gymnázia římskokatolické církve

Typ:

gymnázium osmileté denní a čtyřleté dálkové

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

P. Robert Bergman bergman@cg-plzen.cz

Charakteristika zařízení:

Všeobecně zaměřené gymnázium s výukou cizích jazyků (angličtiny, francouzštiny nebo němčiny) a latiny. Důraz je kladen na společenskovědní a přírodovědné předměty, od septimy se třídy dělí na společenskovědní a přírodovědnou větev podle zaměření studentů. Povinný předmět je religionistika. Škola se snaží vychovávat v křesťanském duchu a usiluje o individuální přístup ke svým studentům. Je zapojena do projektů Euroregio Bayerischer Wald,Comenius. Na škole působí pěvecký sbor. Poloha školy je velmi dobrá, blízko centra města a vlakového nádraží.

Zřizovatel:

Biskupství plzeňské
Náměstí Republiky 35, 301 14 Plzeň

Počet pedagogů:

35 stálých pedagogů / 14 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

500 / 16