banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola České Budějovice, Lipenská 3

Kód v katalogu:

1.10

Adresa:

Lipenská 1978/3 , ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01

Kontakt:

Tel.: 387 423 018
E-mail.: cmscb@seznam.cz
Fax.: 387 222 777
Www: http://www.cms-lipenska.cz

IČ:

47234601

Číslo účtu:

6006380267/0100

Ředitel:

S. M. Serafína Bartůšková E-mail.: cmscb@seznam.cz

Zástupce ředitele:

S. M. Jana Houštecká

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

P. Miroslav Šašek z děkanství u sv. Mikuláše +420 731 402 903 miroslav_sasek@centrum.cz

Charakteristika zařízení:

Naše mateřská škola má 4 třídy, z toho jedna speciální. Výchovnou práci se snažíme obohacovat o křesťanské prvky, jako je láska k bližnímu, tolerance, odpuštění, vzájemné usmíření, nesobeckost apod. Snažíme se děti připravit nejen na vstup do základní školy, ale především do života. Celým výchovným programem prolíná náboženská výchova. Přijímáme všechny děti, jejichž rodiče s touto výchovou souhlasí. Přijímáme i děti s postižením. Většinou jsou integrované do běžných tříd, některé, pokud je to pro ně přínosnější, navštěvují třídu speciální. Zde je jim věnována individuální péče v maximálním rozsahu. Kromě učitelek se dětem věnují logopedky a speciální pedagogové. Nabízíme zdravotní pohybovou výchovu, výuku hry na flétnu. Škola je dostupná městskou hromadnou dopravou, blízko je vlakové i autobusové nádraží.

Zřizovatel:

Kongregace sester Nejsvětější Svátosti
Lipenská 1, 370 01 České Budějovice

Počet pedagogů:

11 stálých pedagogů / 1 externí pedagog

Počet studentů / Počet tříd:

0 / 0

Počet dětí / Počet tříd:

85 / 4