banner sekce
Sekce

Školství

Církevní mateřská škola Srdíčko

Kód v katalogu:

1.03

Adresa:

Podpěrova 1879/2 , PRAHA 5 - Lužiny, 155 00

Kontakt:

Tel.: 251 622 425, 739 045 874
E-mail.: cms.srdicko@seznam.cz
Www: http://www.cms-srdicko.cz

IČ:

60437171

Číslo účtu:

127730369/0800

Ředitel:

Mgr. Eva Kuchyňková

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1993

Spirituál / duchovní služba:

nenahlášeno

Charakteristika zařízení:

Mateřská škola se nachází na sídlišti Lužiny na jihozápadním okraji Prahy v nízké panelové budově s velkou zahradou. Zaměřujeme se na rozvoj samostatnosti vzhledem k individuálním zvláštnostem každého dítěte a také na spolupráci s ostatními. Předškolní vzdělávání doplňujeme křesťanskou výchovou a výchovou k ekologii. Máme pět tříd, z toho jednu s polodenním provozem. Nebráníme se ani integraci dětí s postižením, dle možností školy. Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči dětí, která se projevuje i v mnohých společných aktivitách (Káva od srdce, svátek sv. Martina, adventní jarmark, Masopust, Zahradní slavnost apod.). Dětem jsou každoročně nabízeny zájmové aktivity v prostorách školky. Pravidelně se u nás hrají divadélka. Spolupracujeme s křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou a s farností.

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1

Počet pedagogů:

10 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

112 / 5