banner sekce
Sekce

Školství

Církevní základní škola logopedická Don Bosco a mateřská škola logopedická

Kód v katalogu:

1.06

Adresa:

Dolákova 555/1, PRAHA 8 Bohnice, 181 00

Kontakt:

Tel.: 233 542 796
E-mail.: skolka@donbosco.cz
Fax.: 233 556 677
Www: http://www.donbosco.cz

IČ:

45770301

Číslo účtu:

931544081/0100

Ředitel:

Mgr. Daniela Špinková Tel.: 233 556 677

Kategorie zařízení:

Mateřské školy římskokatolické církve

Typ:

mateřská škola

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Pavel Klimovič p.klimovic@atlas.cz

Charakteristika zařízení:

Mateřská škola je součástí Církevní speciální školy Don Bosco. Ve třídě je maximálně 8 dětí, dětem je věnována individuální a logopedická péče v maximálním rozsahu. Výchova probíhá v duchu křesťanské etiky. Podmínkou přijetí žáka je vyšetření foniatrické, psychologické a doporučení SPC nebo PPP. Pracovníky jsou speciální pedagogové, logopedi, psycholog, foniatr, sociální pracovnice, školní zdravotní služba.

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1

Počet pedagogů:

32 stálých pedagogů / 4 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

50 / 5