banner sekce
Sekce

Školství

Cyrilometodějská církevní základní škola, Lerchova 65, Brno

Kód v katalogu:

2.13

Adresa:

Lerchova 65, BRNO, 602 00

Kontakt:

Tel.: 543 425 210
E-mail.: vojtechova@cmczs.cz
Www: http://www.cmczs.cz

IČ:

402443

Číslo účtu:

1585747621/0100

Ředitel:

Mgr. Pavlína Vojtěchová E-mail.: vojtechova@cmczs.org

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

P. Mgr. Jaroslav Němec, SDB; tel. 603 953 727

Charakteristika zařízení:

Žáci se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání CMcZŠ. Pro výuku slouží odborné učebny (chemie, fyziky, jazyků, dějepisu a zeměpisu, počítačová, pozemků, hudební výchovy). Žáci si vybírají kromě volitelných předmětů (patří k nim náboženská a etická výchova) i z bohaté nabídky mimoškolní činnosti: aerobic, sportovní hry, házená, dramatický, pěvecký sbor, keramika, informatika. K využití nabízí také internet, sportovní areál s indiánskou vesničkou, školní zahradu a kapli. Na škole pracuje žákovský parlament a Rada školy. Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub. Škola vydává časopis Školní ozvěny. Výchova je založena na křesťanských zásadách a vytváření křesťanského stylu života školního společenství. Dopravní dostupnost MHD.

Zřizovatel:

Česká provincie Kongregace sester svatých Cyrila a Metoděje
Bílého 9, 602 43 Brno

Počet pedagogů:

28 stálých pedagogů / 3 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

415 / 20