banner sekce
Sekce

Školství

EVANGELICKÁ AKADEMIE - VOŠ sociálně právní – BRNO

Kód v katalogu:

7.14

Adresa:

Opletalova 6, BRNO, 602 00

Kontakt:

Tel.: +420 542 221 741
E-mail.: vos@eabrno.cz
Fax.: 542 221 741
Www: http://eabrno.cz

IČ:

226432

Číslo účtu:

816240621/0100

Ředitel:

Mgr. Renáta Michálková Tel.: +420 542 213 593

Kategorie zařízení:

Školy Českobratrské církve evangelické

Typ:

vyšší odborná škola, tříletá, denní, sociálně právní činnost

Rok zahájení provozu:

1997

Spirituál / duchovní služba:

Mgr. Marta Židková zidkova@eabrno.cz +420 542 221 741

Charakteristika zařízení:

VOŠ je ekumenicky otevřená škola, zakončená absolutoriem. Hlásit ke studiu se mohou všichni, kteří jsou nábožensky tolerantní a mají respekt k základním křesťanským hodnotám. Studium je velmi vhodné též pro mladé muže, kteří mají odvahu a chuť pracovat s lidmi na okraji společnosti/bezdomovci, přistěhovalci, lidé po výkonu trestu apod. Škola klade důraz na zvládnutí anglického nebo německého jazyka a požaduje již při nástupu solidní středoškolské znalosti. Udržujeme kontakty se zahraničními školami a dle možností zprostředkujeme zahraniční stáže. Nedílnou součástí profesní přípravy je odborná praxe, která probíhá po celou dobu studia v různých sociálních oblastech. Student tak získává řadu zkušeností pro přiměřenou volbu svého budoucího uplatnění.

Zřizovatel:

Českobratrská církev evangelická
Jungmannova 9, 111 21 Praha 1

Ubytování:

DM v Brně, Klášterského 4 (jen několik míst), DM Opletalova 6, Brno (omezená kapacita)

Počet pedagogů:

5 stálých pedagogů / 16 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

90 / 3