banner sekce
Sekce

Školství

Základní škola Antonína Bratršovského

Kód v katalogu:

2.06

Adresa:

Saskova 34/2080, JABLONEC NAD NISOU , 466 01

Kontakt:

Tel.: 604 244 232
E-mail.: sekretariat@zsab.cz
Www: http://www.zsab.cz

IČ:

16389999

Číslo účtu:

2400247255/2010

Ředitel:

PhDr. Janina Křimská Tel.: 737 476 635
E-mail.: krimskaj@seznam.cz

Kategorie zařízení:

Základní školy římskokatolické církve

Typ:

úplná základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků

Rok zahájení provozu:

1992

Spirituál / duchovní služba:

Do školy přichází (při slavnostních příležitostech) pan děkan Oldřich Kolář. Náboženství a etiku vyučují Mgr. Veronika Pospíšilová a Mgr. Radúz Drozen.

Charakteristika zařízení:

Naše škola preferuje menší třídní kolektivy. Anglický jazyk se vyučuje již od 1. třídy, na 2. stupni přibývá druhý cizí jazyk (Nj nebo Fj dle zájmu žáků). Již od 3. ročníku se učí Etika. Další možností volby je také předmět Náboženství (vždy dle zájmu). Menší počet žáků ve třídách umožňuje větší individuální přístup. Každý je individualita, a jako takovou ho přijímáme, pomáháme objevovat sama sebe a rozvíjet své schopnosti. Pedagogičtí pracovníci vytvářejí pro své žáky bezpečné prostředí. Školní jídelna – výdejna pro 1. stupeň je ve škole, 2. stupeň na obědy dochází do zařízení školního stravování Scolarestu. Máme školní družinu i školní klub. Ve volném čase si žáci vybírají z bohaté nabídky školních kroužků. Školy jsou v dosahu městského autobusu.

Zřizovatel:

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1, 412 88 Litoměřice

Počet pedagogů:

16 stálých pedagogů / 0 externích pedagogů

Počet studentů / Počet tříd:

170 / 10