Znamení kříže

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.