banner sekce
Téma

Ochrana nezletilých v církvi

Bohužel i církev musí čelit případům sexuálního zneužívání nezletilých, které jsou nejen těžkým hříchem, ale i velkým zločinem, a které svojí podstatou jdou zcela proti poslání a učení církve. Česká biskupská konference společně s konferencemi vyšších řeholních představených otevřela Kontaktní místo pro ochranu nezletilých a zranitelných v církvi, jehož cílem je zprostředkovat péči a pomoc nezletilým a zranitelným osobám, které se staly obětí pohlavního zneužití duchovním či laikem v rámci církve. Na kontaktní místo se můžete obrátit telefonicky vždy ve čtvrtek od 9.00 do 17.00 na čísle 731 633 675, prostřednictvím e-mailu: help@ochrananezletilych.cz nebo kontaktního formuláře, více na www.ochrananezletilych.cz.

Instrukce o postupu biskupů a vyšších představených při předběžném šetření některých trestných činů proti 6. přikázání Desatera na území ČR - je závazná ve všech diecézích na území České republiky a v Apoštolském exarchátu řeckokatolické církve.

Vos estis lux mundi Apoštolský list Svatého otce Františka Motu Proprio ohledně sexuálního zneužívání v církvi 

Vademecum Kongregace pro nauku víry