Tomáš Šebek: Jsme v míru šťastnější?

Večer z cyklu Člověk v dialogu s Lékařem bez hranic MUDr. Tomášem Šebkem
Datum konání akce
16. 10. 2018 19:00 (19:00 - 21:00)

V mezinárodním žebříčku „mírovosti“ – Global Peace Index – má Haiti 83. pozici, Afghánistán je na 162. místě, předposlední před Sýrií. Jižní Súdán je pak jen od dvě příčky výše. Ve všech těchto zemích pracují Lékaři bez hranic.

Česká republika je na šestém místě. Jsme jednou z „nejmírovějších“ zemí na světě. Vážíme si toho a jsme kvůli tomu šťastnější? Co nás skutečně může udělat šťastnějšími a proč potřebujeme Lékaře bez hranic?

MUDr. Tomáš Šebek – chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic na Haiti, v Afghánistánu a Jižním Súdánu. O svém působení na misích vydal několik knih. V roce 2015 mu Svaz českých lékařů udělil Cenu za statečnost. Pracuje v Nemocnici Na Františku, specializuje se na břišní chirurgii.

Člověk v dialogu 2018: Etika ve vykloubené době

Málokdo si klade otázku po smyslu. Jsme svědky rozmělňování společenského éthosu. Mnohé, co jsme před nedávnem považovali v životě společnosti za nemyslitelné, se stává téměř jeho běžnou součástí. Neptáme se, zda to či ono je pro náš život a naše vztahy dobré. Neptáme ani tolik po smyslu, ale ptáme se pouze, zda je to uskutečnitelné. A možné je ledacos. To, co bylo včera pokládáno za pevné, stabilní a neměnné, je dnes v pohybu s jedinou, a jestli vůbec, položenou otázkou: Jakým způsobem lze tuto možnost zrealizovat? Chceme v tomto roce „Etiky v době vykloubené“ společně hledat, jak zpevnit a čím řídit naše svobodné a odpovědné jednání.

Pořádá komunita bosých karmelitánů z Kláštera Pražského Jezulátka.

(Foto: Kratochvíl ml.)

Místo konání