POUŤ PRO RODIČE A DĚTI KE SV. JERONÝMU

Program pouti: 1. blok: Poznáváme Bibli 16:00 - 18.30 2. blok: Setkání s Biblí v ruce 16:30 - 18:00 3. blok: Přednáška pro dospělé: Uvádění dětí do tajemství víry 17:30 - 18:30 Poutní mše svatá ke cti sv. Jeronýma 19:00 - 20:00
Datum konání akce
29. 9. 2020 16:00 (16:00 - 20:00)

Interaktivní program pro děti, mládež a rodiče na téma poznávání Bible, sv. Jeronýma a emauzského kláštera.

Místo konání