ŠKOLENÍ PRO LEKTORY KURZU PŘÍPRAV NA MANŽELSTVÍ 2021

Kurz bude organizován ve formě čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků (celkem 32 hodin) v Blansku v budově komunitního centra farnosti „Lotos“, Komenského 2571/4a. Úvodní sobota bude ve formě ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o kurz věděli, do čeho „jdou“, „o čem“ výcvik bude. Potom budou následovat tři výcvikové soboty. Účastníci kurzu obdrží „základní manuál“ - informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR). Povinnou součástí kurzu bude praktický výcvik v rámci skupinové přípravy na manželství nebo na některém z víkendů Kurzu partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce. Lektory kurzu budou manželé Mgr. Milana Vykydalová a RNDr. Miroslav Vykydal, kteří (mimo jiné) vedli více jak dvacet let Kurz partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bitýšce.
Datum konání akce
9. 10. (8:45) - 27. 11. 2021 (18:00)
Centrum pro rodinu a sociální péči Brno pořádá pro manželské páry školení pro budoucí lektory kurzu příprav na manželství. Školení bude probíhat ve formě čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků v Blansku (sobota 9. a 23. října 2021, 6. a 27. listopadu 2021, 8.45 –18.00 hod). Počet účastníků je omezený.

Místo konání