Pouť ke sv. Anně na Praze 3

Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude P. Mgr. Štěpán Jiří Novák O.Praem, novokněz kanonie premonstrátů v Nové Říši.
Datum konání akce
26. 7. 2022 17:25 (17:25 - 19:00)

17:25   Modlitba svatého růžence

18:00   Poutní mše svatá

Po skončení mše svaté bude P. Štěpán Jiří Novák udílet novokněžské požehnání a zároveň si bude možné prohlédnout budované komunitní centrum.

Více informací na www.farnost-zizkov.cz

Místo konání