Školství

Mohu poznat Boha už zde na zemi?

16. 10. 2012

Sestry boromejky zvou do Maria Hilf ve Zlatých Horách na ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU PRO DÍVKY od 18 do 30 let s P. Vítkem Zatloukalem a s. Vincentou Kořínkovou ve dnech 14. – 16. prosince 2012.

Děti pomáhají dětem

20. 09. 2012

Program je určen pro učitele/učitelky na základních a středních školách,vychovatele/vychovatelky a pedagogy volného času, speciální pedagogy, vyučující předmětu Náboženství. Kdy: 10. listopadu 2012, od 10:00 h - 16:00 h Kde: horské středisko Eljon, budova fary ve Špindlerově Mlýně 33 Program vede: Mgr. Michal Hrdlička, asistent národního ředitele PMD

Rodina v etických otázkách dnešní doby

19. 09. 2012

Národní centrum pro rodinu a Konrad-Adenauer-Stiftung pořádají dne 3. října 2012 v refektáři Emauzského kláštera seminář s názvem Rodina v etických otázkách dnešní doby. Cílem semináře je zamyšlení nad tím, s jakými úskalými je spojen život v rodině, jaké konkrétní faktory se mohou stávat překážkou pro rozhodnutí rodinu založit a jaké jsou možnosti k posílení společenské prestiže rodiny.

"Mám své místo na Zemi"

19. 09. 2012

Svatojánská kolej - VOŠ pedagogická, Svatý Jan pod Skalou a Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s. pořádají ve dnech 4. 10. - 6. 10. 2012 seminář "Mám své místo na Zemi". Seminář je určen zejména pedagogům mateřských škol, ale také katechetům i rodičům. Na seminář následně volně navazují Oslavy Sv. Františka, které proběhnou v sobotu 6. 10. 2012.