Aktuality

další aktuality

Kdo je prodlouženou rukou papeže za hranicemi Vatikánu?

včera

Domácí

Nový apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo přiletí do Prahy již příští týden, ve čtvrtek 22. listopadu, aby se ujal svého úřadu, do kterého ho jmenoval papež František. Kdo je nunciem, co jeho role obnáší, jaké jsou jeho úkoly a kdo byli předchůdci Mons. Balva v České republice se dozvíte níže.

Biskupové podpořili petici na podporu manželství

09.07.2018

Domácí

K AKTUÁLNÍMU TÉMATU: Čeští a moravští biskupové se jednomyslně shodli na podpoře petice pro ochranu manželství, ve které se definuje manželství jako trvalý svazek muže a ženy. Za peticí stojí Aliance pro rodinu, a zve k podpisu a i ke sběru archů. Reagují tak na snahy poslaneckého návrhu tzv. manželství pro všechny.

Církve ke schvalování tzv. Istanbulské úmluvy v ČR

25.06.2018

Domácí

K AKTUÁLNÍMU TÉMATU: Představitelé římskokatolické i řeckokatolické církve, Jednoty bratrské, Církve adventistů sedmého dne, Evangelické církve metodistické, Slezské církve evangelické a. v. a Církve bratrské se společným dopisem obrátili na poslance Parlamentu před nadcházejícím rozhodováním o tom, zda-li bude tzv. Istanbulská úmluva závazná i pro ČR. Jsou přesvědčeni o tom, že Úmluva není pro členy Evropské unie potřebná, ani přínosná, neboť všechny státy EU již nyní považují v ní zdůrazněné dodržování lidských práv a svobod za základní charakteristiku svého státu. Právní řád členských zemí je v souladu s Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod a ani ve Smlouvě o Evropské unii nechybí zmínka o tom, že EU je založena na hodnotách úcty k lidské důstojnosti, svobody, demokracie, rovnosti, právního státu či dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků menšin. Zástupci církví dále upozorňují na ideové a ideologické podhoubí předkládané Úmluvy. Text dopisu zveřejňujeme v plném znění; v příloze naleznete i verzi s poznámkami.

Rozhovor s novým českým velvyslancem ve Vatikánu Václavem Kolajou

15.11.2018

Domácí

Českou republiku reprezentuje od května ve Vatikánu nový velvyslanec. Stal se jím Václav Kolaja, který v září předal papeži Františkovi pověřovací listiny. Z rozhovoru s ním se dozvíte, jaký byl jeho vstup do nové funkce, jaké jsou jeho dojmy ze setkání s papežem Františkem, ale také informace o jeho kořenech. Navštívili jsme jej přímo v Římě.

Ředitelé církevních škol se sešli nad aktuálními otázkami

před hodinou

Domácí

V závěru uplynulého týdne, 14. – 16. listopadu 2018, se ve Žďáru nad Sázavou setkali ředitelé církevních škol, aby projednali aktuální otázky církevního školství. Přes 150 zástupců církevních škol, školských zařízení, ale i zástupců zřizovatelů těchto institucí se zabývalo nejen financováním svých škol, ale také problematikou jejich pedagogického vedení a možnostmi dalšího rozvoje.

Konference upozornila na rostoucí násilí vůči křesťanům

před 7 hodinami

Pronásledování křesťanů

Křesťané jsou dnes nejpronásledovanější náboženskou skupinou na světě a stále více věřících zažívá ty nejhorší formy útlaku. Podle organizace Církev v nouzi je současné pronásledování křesťanů vůbec nejhorší v historii. Upozornila na to konference Pronásledování křesťanů: Fakta a svědectví 2018, která se z iniciativy europoslance Pavla Svobody už podruhé konala v Praze.

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. listopadu 2018

před 8 hodinami

Domácí

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe a na Radiu Proglas.

Poselství papeže Františka ke Světovému dni chudých 2018

06.11.2018

Zahraniční

V neděli 18. listopadu 2018 si bude církev připomínat Světový den chudých, který papež František ustanovil na závěr roku Božího milosrdenství vždy na 33. neděli v mezidobí. Letos proběhne již po druhé a ve svém poselství se papež opřel o slova žalmu „Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel“ (Ž 34,7).

Sympozium o lidských právech ve Vatikánu

16.11.2018

Zahraniční

"Základní práva a konflikty mezi právy" je název mezinárodního sympozia, které se koná tento týden na univerzitě LUMSA v Římě pod záštitou vatikánské Nadace Josepha Ratzingera-Benedikta XVI.

další aktuality

Zprávy z diecézí