Školství

Církve a české školství

20. 09. 2011
Právě vyšla monografie "Církve a české školství" od JUDr. Záboje Horáka, Ph.D., ICLic.
Právní zajištění působení církví a náboženských společností ve školství na území českých zemí od roku 1918 do současnosti. Vydala Grada Publishing, a. s. Praha, 2011 ISBN 978-80-247-3623-5 264 stran Publikace se zabývá ve třech oddílech dějinami a současným právním stavem: • církevního školství, • výuky náboženství ve všech školách, • pedagogické i badatelské činnosti teologických fakult a seminářů. Objednat lze prostřednictvím internetových stránek www.grada.cz