Aktuality k listopadové národní pouti do Říma

Chybějí necelé dva měsíce před zahájením Národní pouti do Říma, kde společně oslavíme na svátek sv. Anežky České 30 let od jejího svatořečení a 30 let svobody v naší zemi. Přinášíme aktualizované informace k organizaci poutě a programu.
Publikováno: 14. 8. 2019 16:00

Foto: sv. Anežka na vitráží v chrámu sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě

PROGRAM NÁRODNÍ POUTI V ŘÍMĚ: 

Pondělí 11. 11. 2019 

  • 11.00 Společná modlitba litanií k našim národním patronům v bazilice sv. Klimenta nad hrobem sv. Cyrila - 1150 let výročí jeho úmrtí v Římě
  • 15.00 Slavnostní zahájení národní pouti v Římě v bazilice Santa Maria Maggiore
  • 18.00 Reprezentativní koncert České nebe v bazilice Sv. Jana v Lateránu. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV (Filip Macek), Schola brněnské mládeže (Štěpán Policer) a SMoG pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry.

Úterý 12. 11. 2019 - den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České 

  • 10.00 Hlavní bohoslužba národní pouti v bazilice sv. Petra ve Vatikánu 
  • Po bohoslužbě modlitba za vlast u oltáře sv. Václava a soukromá modlitba po skupinách v katakombách baziliky sv. Petra u sochy sv. Anežky české, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.
  • Odpoledne i navečer nabídnou jednotlivé sbory večer chval, či koncert. Vstup pro účastníky národní pouti bude zdarma. 

Středa 13.11.2019 - svátek sv. Anežky České 

  • 9.30 Generální audience u papeže Františka - Svatopetrské náměstí ve Vatikánu - předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České daru ČR papeži Františkovi pro chudé a potřebné
  • 15.00 Slavná bohoslužba v bazilice sv. Jana v Lateránu a slavnostní zakončení národní pouti v Římě
  • Setkání s českými poutníky žijícími v zahraničí v papežské koleji Nepomucenum

Jak se na pouť vypravit?

Do přípravy národní poutě do Říma se aktivně zapojilo sedm cestovních kanceláří, které mají důvěru poutního výboru ČBK. Nabízí účast na pouti s využitím dopravy autobusem či letecky, v jejich nabídce je celkové zajištění ubytování i účast na všech společných programech národní pouti. Jedná se o tyto cestovní kanceláře: CK Avetour, Palomino, Veligradtour, CK Voma Třebíč, Awertour, Miklas Tour, CK Hladký Brno.

Kromě této nabídky budou vypravena i dvě samostatná letadla (každé pro 189 poutníků) podléhající zcela poutnímu režimu národní poutě. První letadlo zajišťují Maltézští rytíři, kteří nabízí především handicapovaným poutníkům mimořádný servis, nejen během letu, ale především při přesunech a samotném pobytu v Římě během pouti. Druhé letadlo vypravuje CK Avetour Dobruška.

Pokud nebudete klienty žádné z uvedených CK a budete se chtít v Římě účastnit bohoslužeb a programů národní pouti, pak prosíme, objednejte si včas u poutního výboru na mailu poutnik@bihk.cz poutní balíček, který bude obsahovat vše zde uvedené a bude pro všechny účastníky jednotný (10 euro nebo 250 Kč). Kromě obsahu je v hodnotě balíčku i finanční podpora na povinné platby vstupů do bazilik při národní rezervaci, částečná podpora pro TV NOE na zajištění přímých přenosů aj. 

Slavnostní bohoslužba v pražské katedrále

Po návratu z Říma v sobotu 16. listopadu, v předvečer státního svátku, jsou všichni pozváni do pražské katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha ke společné bohoslužbě a prosbě o přímluvu Panny Marie, sv. Anežky České a našich národních patronů za návrat naší země a celé křesťanské Evropy ke kořenům, k Ježíši Kristu, naší Cestě, Pravdě a Životu.

(Zdroj: https://www.anezka2019.cz/)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019