banner sekce
Sekce

Školství

Anežka - Občanské sdružení CŠ a CŠZ ČR

Anežka - Občanské sdružení CŠ a CŠZ ČR vzniklo 10.října 2007. Cílem sdružení je podpora působení církevních škol a církevních školských zařízení. Členové občanského sdružení jsou přesvědčeni o nezastupitelnosti působení církevních škol a školských zařízení v České republice.

Adresa:
Anežka - Občanské sdružení CŠ a CŠZ ČR
Mgr. Luboš Hošek
Plátneřská 4
110 00 Praha 1

cirkevniskoly@volny.cz

Do pětičlenné rady OS Anežka byli navrženi a zvoleni 38 hlasy:

1. Předseda: Mgr. Luboš Hošek (ředitel DKSŠ, Praha)
divciskola@divciskola.cz , 604 451 423, 221 108 268

2. Místopředseda:

3. Mgr. David Hanuš (SOŠ sociální EA, Náchod)
reditel@socea.cz ,739 440 955, 491 427 850

4. Mgr. Pavel Krška (Katolické gymnázium, Třebíč)
rymes@kgtrebic.cz , 605 401 809, 568 842 546

5. Mgr. Jiří Vojáček (Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Hradec Králové)
skola@bisgymbb.cz, 495 513 744

Poradenství v oblasti čerpání z evropských fondů:

Bc. Eva Dvořáková
11dvorakova@seznam.cz, 602 445 443

Stanovy Občanského sdružení církevních škol a školských zařízení

Přihláška do Anežky - Občanského sdružení církevních škol a školských zařízení
- vyplněnou přihlášku můžete poslat na adresu Mgr. Luboš Hošek, Plátneřská 4, Praha 1, 110 00

Číslo účtu: 43-2304100237/0100
IČO: 22672541

Zápisy z valných hromad:
16.10.2008 Těchov u Blanska
18.04.2008 Strážnice