Arcidiecéze olomoucká

Arcidiecéze olomoucká


Katedrála:

sv. Václava


Patron:

sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj,

sv. Kristýn a druhové, sv. Vojtěch, sv. Vít,

sv. Prokop, sv. Kordula, sv. Ludmila, sv. Pavlína


Vznik:

Olomoucké biskupství vzniklo v roce 1063 znovuobsazením moravského biskupství Metodějova z roku 869. Papež Pius VI. bulou z 5. 12. 1777 povýšil olomoucké biskupství na arcibiskupství.


Základní údaje*

Rozloha: 10 018 km2
Obyvatel: 1 376 000
Katolíků: 568 000
Děkanátů: 21
Farností: 418
Ustanovení něží: 202 (z toho řeholníků 92)
Kostelů a kaplí: 1 275
* zdroj: Katolická církev v České republice, ČBK, 2017